Zieke medewerker

Hoe ga je als leidinggevende om met een medewerker die ziek is?

Als manager heb je veel te doen. Beleid uitstippelen, beleid uitvoeren, medewerkers gemotiveerd aan de slag houden, medewerkers meekrijgen bij veranderingen. En omgaan met medewerkers die ziek zijn. De manager anno nu wil het beste uit zijn mensen halen en zichzelf verder ontwikkelen. Hoe doe je dat allemaal?

Van medewerkers horen we nogal eens dat de manager het te druk heeft om met de medewerker in gesprek te gaan.  De simpele vraag ‘hoe gaat het met je?” wordt vaak niet eens gesteld. En dat is jammer voor beide partijen.

Impact
De medewerker heeft behoefte aan erkenning, hij of zij heeft er behoefte aan om ‘gezien’ en ‘ gehoord’  te worden. Stress vergroot die behoefte. Als de leidinggevende belangstelling toon, en regelmatig even vraagt hoe het gaat dan voelt de medewerker zich gehoord. Dat komt het herstel ten goede. Als de manager hier geen tijd voor vrijmaakt, zal de medewerker zich meer en meer gefrustreerd gaan voelen en de manager is zich nergens van bewust. De leidinggevende is veelal bezig met het runnen van de afdeling. Belangstelling voor de individuen schiet er daardoor soms bij in. Het is jammer dat de leidinggevende niet beseft hoeveel negatieve impact dit op de movitivatie van medewerkers heeft. Van hard werken worden mensen niet zomaar overspannen. Wel van hard werken zonder waardering.

Anders
De beste managers doen een aantal dingen anders. Zij geven hun medewerkers zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, belonen het maken van fouten (in plaats van bestraffen) en hij of zij heeft compassie en empathie. Deze manager creeert een omgeving waar mensen zich gewaardeerd voelen en kunnen groeien. Dat vergroot de loyaliteit en brengt het ziekteverzuim omlaag. Ook de klanten merken dit, zij worden excellent bediend door gewaardeerde en ontspannen werknemers.

business-graphics PIT4 hoe gaat het

Onze training voor managers is speciaal op gericht om managers bewust te laten worden van de rol en invloed die zij hebben op het welbevinden van de medewerkers.

Meer weten? Bel of mail ons meteen.