Verwachtingen

Ik verwacht…

Als we verwachtingen hebben in de ander en die komen niet uit, kan dat leiden tot acceptatie maar ook tot teleurstelling, verwarring, onzekerheid of angst.
Verwachtingen geven ons hoop dat een gebeurtenis of handeling ook werkelijk plaats gaat vinden, soms realistisch en soms minder realistisch. Verwachtingen zijn onze gedachten. Zeker als je het bekijkt in sociale context. Ik verwacht eigenlijk van de ander dat hij of zij mij net zo behandelt als dat ik hun behandel.

Verwachtingen in je relatie
Laten we er even vanuit gaan dat je vrouw bent en samenwonend bent. Toen jullie gingen samen wonen had je bepaalde ‘verwachtingen’ ten aanzien van je partner. Als je partner dan niet voldoet aan die verwachtingen ben jij degene die teleurgesteld is. En wanneer we teleurgesteld zijn projecteren we dat op de ander, want het is immers zijn schuld dat hij niet voldoet aan jouw verwachtingen. Omgekeerd geldt dit uiteraard ook voor de man. Ook de man heeft bepaalde verwachtingen ten aanzien van de vrouw en zal hierin soms teleurgesteld worden. Spreken wij de verwachtingen echter naar elkaar uit? Nee, heel vaak niet! Eigenlijk hebben we dus al te maken met miscommunicatie.

Ideale kind
Als we kinderen krijgen, verwachten we dat ze luisteren, verwachten we dat ze hun best doen op school, verwachten we dat ze goed terecht komen… doen ze dat ook? Ehhh, volgens mij bestaan de ideale kinderen niet. Dus wat nu als jouw kind voor veel problemen zorgt? Dat jouw kind niet voldoet aan jouw verwachtingen over opleiding? Of erger: dat jouw kind met justitie in aanraking komt vanwege een misdrijf. Hoe teleurgesteld ga jij je dan voelen?

Werk
Als we gaan werken voor een bedrijf dan hebben we bepaalde verwachtingen over onze collega’s. Dat ze minstens net zo hard werken, dat ze collegiaal zijn, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het werk, net als jij. Maar wat nu als dat niet zo blijkt te zijn en die collega helemaal niet zo collegiaal is en jou het werk laat doen terwijl hij of zij liever met zijn/haar telefoon in de weer is in plaats van te werken? Of dat je collega structureel te laat komt. Ook de verwachtingen van de leidinggevende gaan dan een rol spelen, want verwacht jij niet van de leidinggevende dat deze de collega erop aan zal spreken? Wat nu als dat allemaal niet gebeurt? Je kunt je ontzettend teleurgesteld voelen in de organisatie, omdat jouw leidinggevende niets aan het gedrag doet van jouw oncollegiale collega.zorgen, spanningen stress

Teleurstelling
Door alle verwachtingen die jij hebt ten aanzien van de ander kun je teleurgesteld zijn dat de ander niet ‘voldoet’. Dat gevoel van teleurstelling zorgt dat jij je op een bepaalde manier gaat gedragen. Misschien ga je je steeds bozer gedragen, misschien trek jij je juist terug, maar wat er ook gebeurt, de spanning in en rondom jou bouwt zich op. Het zal lastig zijn om die spanning te verbergen. Non-verbaal (dus aan je houding en mimiek) zal echt wel af te lezen zijn dat je problemen hebt met de ander.
Is dat echter realistisch om de ander de schuld in de schoenen te schuiven? Zijn het niet onze verwachtingen die zorgen voor teleurstelling?

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply