Tips om verzuim te voorkomen

Verzuim is een zorg van elke werkgever en wil je het liefst voorkomen. Met eenvoudige handelingen kun je een positieve invloed uitoefenen. Onze tips om verzuim te voorkomen:

 1. Maak werkdruk en spanning bespreekbaar.
  Je kunt het periodiek terug laten komen in het overleg. En informeer informeel ook hoe het met iemand gaat, toon belangstelling en wees oprecht geïnteresseerd. Vraag naar hoe men het werk beleeft. Of er issues zijn onder collega’s. Of het thuis goed loopt.
 2. Dring aan op lunchpauzes.
  Even een kort breek moment om afstand te nemen van het werk. Een wandeling tijdens de lunchpauze is helemaal goed. Het maakt het hoofd leeg en er wordt vitamine D opgedaan.
 3. Geef het goede voorbeeld met pauzes en beweging.
  Pak de trap in plaats van de lift, zet de printer verder weg, dat is goed vanwege de dampen en het vraagt beweging om printjes op te halen.
 4. Investeer in verhoging van het werkplezier.
  Spreek je waardering uit, luister naar wat er gezegd wordt. Beloon meedenken op zijn minst met positieve aandacht want dit geeft betrokkenheid aan. Kijk daarnaast of je de ideeën kunt uitvoeren. Moedig meedenken en vernieuwing aan. Dat kan alleen in een cultuur waar gaan angst is voor fouten maken en waar ideeën serieus worden onderzocht op hun haalbaarheid.
 5. Bekijk het eens van de andere kant.
  Vaak speelt er meer bij negatieve mensen. Zet je eerste gedachte zoals: ‘daar heb je die weer’op zij en luister zonder vooroordelen.
 6. Pak klachten serieus op.
  Het is al niet makkelijk om aan te geven als het niet goed gaat. Slik opbeurende woorden (zeggen dat het wel goed komt helpt niet) maar luister en ga in op wat er gezegd wordt. LSD (luisteren samenvatten doorvragen) werkt nog steeds.
 7. Wees alert op overwerken.
  Is het echt nodig dat iemand overwerkt? Regelmatig overwerken duidt op teveel werk voor die persoon, dat kan liggen aan de hoeveelheid werk of aan de stressboog van de persoon.
 8. Wees eerlijk en open.
  Dat is de enige manier om open en eerlijk gedrag terug te krijgen. Onduidelijkheid is een bron van spanning. Het gaat met name om verwachtingen en perspectieven.
 9. Pak conflicten bij kop en staart beet.
  Door conflicten kan ziekteverzuim ontstaan. Het kan zelfs leiden tot pestgedrag. 17% van alle werknemers wordt structureel gepest (bron: CNV en onderzoek universiteit van Twente). 8% van de leidinggevenden wordt regelmatig gepest. Als je dit laat woekeren wordt het een gezwel binnen de organisatie. Daardoor zal het ziekteverzuim stijgen.
 10. Geef mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid.
  Dat verhoogt het gewaardeerde gevoel en haalt het beste uit mensen. Onderpresteren is een miskende bron van spanningen.

Tini Worp,
Counselor, coach en trainer

Drukke werknemer