Stress op het werk

Stress op het werk… waardoor ontstaat dat nu eigenlijk?

Eigenlijk zijn hier verschillende factoren voor nodig. De factoren die ik noem beginnen allemaal met ON ervoor. Kijk maar eens of jij dingen ervan herkent op jouw werk. Ben jij leidinggevende dan kun je nagaan bij je werknemers of de onderstaande dingen door hun zo ervaren worden. Immers kan het zo zijn dat je een blinde vlek hebt gekregen doordat je al lang bij een bedrijf werkt dat het ‘gewoon’ is geworden.

Onbekendheid:

 • Onduidelijke taakbeschrijving
 • Onduidelijke taakverdeling
 • Onduidelijke verantwoordelijkheid
 • Onduidelijke rolverdelingvraagteken1

Onveiligheid:

 • Fysiek (overbelasting)
 • Slechte werkomstandigheden

Onvermogen:

 • Onmacht (geen medezeggenschap/wel verantwoordelijkheid, geen bevoegdheden)
 • Geen uitwijkmogelijkheden
 • Overbelasting door werktaken (te veel, te moeilijk, te krappe tijd, onoverzichtelijk)

Onderbreking:

 • Opeenstapeling van onopgeloste problemen
 • Continue verstoring van taakuitvoering
 • Afbreken van klussen door verstrijken van deadlines

Onder prestatie:

 • Onder eigen werkniveau werken
 • Werken als zinloos ervaren
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Slachtoffer van sociale dominantie
 • Sub assertiviteit
 • Onaangepaste werkhouding
 • Werkeloosheid (langdurig)

Dat is nogal een hele lijst. Toen ik deze leerde op school, was ik nog niet zo lang leidinggevende bij een groot verzekeringsmaatschappij. Ik had zeker behoorlijk stress en herkende zoveel van bovenstaande punten.  De kunst is dan om duidelijkheid te krijgen in de zaken die naar jouw gevoel niet goed geregeld zijn. Meestal is er geen sprake van opzet dat bovenstaande zaken niet goed zijn. Bespreek het daarom met je leidinggevende. Wat mis je nu in je functie? Wat heb je nodig om goed te functioneren en denk mee met je leidinggevende.

Blijkt deze er niet voor open te staan dan kun je altijd kijken wat je zelf kunt veranderen. Zelfs als je tot inzicht komt dat het beter voor je welzijn is om te solliciteren, doe dat dan!

 

Janine Göbel