Stress is een te grote kostenpost

Stress is inmiddels een volksziekte. Stress ondermijnt de mentale en lichamelijke fitheid. Om iets tot stand te brengen heb je energie nodig. Die energie heb je alleen als je mentaal en lichamelijk fit bent. Als je lusteloos bent komt er weinig van je plannen terecht.

Mentale klachten op het werk
Het belangrijkste arbeidsrisico volgens werkgevers is uitval wegens ervaren werkdruk. Van de werknemers is 12-25% is (zeer) vermoeid, 10% wordt behandeld wegens overspannenheid en 10% heeft burn-outklachten. Bijna 1 miljoen mensen slikken anti depressiva. Ruim 4% van de beroepsbevolking lijdt aan een depressie. Depressie komt voor in ieder soort beroep, maar vaker in beroepen met een hoge emotionele werkdruk, zoals in de gezondheidszorg, sociaal werk en onderwijs.

Stress op het werk
In een recente Europese enquête van EU-OSHA waren de meest genoemde oorzaken van werkgerelateerde stress reorganisaties en baanonzekerheid (72%)  lange werkdagen en een te grote werkdruk (66%) en pesterijen en intimidatie op het werk (59%).Ook bleek uit die enquête dat er bij 4 op de 10 niet goed met stress op het werk wordt omgegaan. In het eerste halfjaar van 2014 kostte dit het bedrijfsleven al 800 miljoen euro. Heeft u de berekening voor uw bedrijf al gemaakt?

Gevolgen van mentale klachten
Psychische klachten en depressie kosten jaarlijks miljarden euro’s aan verzuim, verminderde prestatie en personeelsverloop. Werknemers met een depressie verzuimen jaarlijks gemiddeld 30 dagen meer dan mensen zonder een depressie. Psychische klachten kunnen daarnaast creatieve, cognitieve en sociale competenties verstoren.

Wat levert mentale fitheid op?
Het hebben van beleid – en een aanbod – op het verbeteren van de mentale fitheid en voorkómen van psychische klachten en depressie heeft een positief effect op verzuim, de kwantiteit én de kwaliteit van het werk. Mensen met een goed ontwikkeld mentaal vermogen hebben een kleiner risico op het krijgen van psychische klachten en stoornissen. Een slimme werkgever investeert in de mentale fitheid van zijn medewerkers. Dat is goed voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie als geheel.

Ziekteverzuim
Sinds 2013 is het ziekteverzuimpercentage in ons land erg laag: slechts 3,8%. Maar schijn bedriegt. Want wie dieper in de cijfers duikt, ontdekt dat er een enorme toename is van psychisch verzuim. Dit is een direct gevolg van te lang te veel stress.

Grote kostenpost
Dat psychisch verzuim een grote kostenpost kan worden, blijkt wel uit de gemiddelde verzuimduur bij dergelijke klachten: een werknemer die overspannen is, een burn-out heeft of met een depressie kampt, is gemiddeld 180 dagen uit de running. Een verzuimdag kost het bedrijf gemiddeld € 250,–dus een medewerker met burn-out kost de werkgever al snel €45.000,- en dat is exclusief de kosten voor inhuur van vervangend personeel. Met onze rekentool kun je eenvoudig uitrekenen wat uw zieke medewerker kost.

Preventie loont
Waarom wordt er nog relatief weinig in preventie geïnvesteerd? Volgens mij komt dat doordat de werkgever pas de pijn van het stressprobleem voelt als de medewerker zich ziek meldt en na een week nog niet terug is. Dan blijkt er opeens veel meer aan de hand te zijn dan een griepje. Maak het bespreekbaar. Stress zit nog steeds in de taboesfeer. Veel stressgerelateerde ziekten worden afgedaan als een lichamelijk probleem. Bij schildklierproblemen, hartkloppingen, slapeloosheid, vaker griep dan gemiddeld dus lager afweersysteem wordt stress als oorzaak vaak ontkend. Uiteraard  is het belangrijk om bij dit soort klachten allereerst een lichamelijk onderzoek te doen. En vervolgens te kijken naar de oorzaak. Die is vaak te vinden in te grote werkdruk, opstapeling van  gebeurtenissen die stress veroorzaken.  Daar is geen pilletje voor. Zie ook 10 tips om verzuim te voorkomen.

kosten ziekteverzuim trimbos

stress kosten samenleving Trimbos

 

Ziekteverzuim in Nederland – infographic Trimbosinstituut

Geraadpleegde bronnen:

Trimbos instituut, Arboned, Loket gezondleven

Tini Worp
Bedrijfscounselor, coach en trainer