Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Ben je een werkgever voor wie duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel staat?

Dan hebben we goed nieuws! Sociale innovatie wordt met de ESF subsidie wel heel aantrekkelijk voor het MKB voor trajecten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Duurzaam inzetbaar zijn medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. PIT4 adviseert en begeleidt om je werknemers mentaal vitaal te houden en we begeleiden managers in de omgang met zieke medewerkers. De opstelling van de manager bepaalt voor een groot deel of de medewerker ‘door het ijs zakt’. Wij trainen de manager in een coachende manier van leiding nemen zodat hij de werknemer helpt het beste uit zichzelf te halen. Daar profiteren alle betrokkenen van.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen euro vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier haar voordeel mee doet.

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan een stimulans gebruiken, maar ook middelgrote bedrijven in de (non)-profit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Heovermaatstresst ministerie van SZW startte in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarmee zij werknemers en werkgevers wil stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel. PIT4 richt zich op de mentale gezondheid van de medewerkers. Preventie is daar een belangrijk onderdeel van. Stress is een volksziekte aan het worden en daar treden wij effectief tegen op.

Maak gebruik van deze financiële stimulans om je medewerkers gezond en vitaal aan de slag te houden:  neem z.s.m. contact op met PIT4. Bel ons op 06 30 06 63 39   of  06 57 33 77 55 of mail naar info@pit4.nl.
Het aanvragen van de subsidie en de administratieve zaken die erbij komen, nemen wij je uit handen zodat jij je aandacht kunt bij het ondernemen kunt houden.

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.